Албена
Симеонова
Член на Националния съвет на Зелено движение
13

Албена Симеонова е предприемач в сферата на биологичното земеделие, потомствен лозар и дългогодишен производител на вино. Председател е на най-голямата в България браншова организация на биоземеделци – „Биопродукти“. Завършила е Биологическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, специализирала е в САЩ. Доколкото земеделието е най-субсидирания отрасъл в ЕС, присъствието на професионалисти в Европарламента, и то такива, които са убедени реформатори, е от ключово значение. Цел на Албена е да затвори вратичките за прахосване на парите на европейските данъкоплатци към едри земеделци, които нямат практическа нужда от финансиране. Според Албена Симеонова трябва да бъдат подпомагани малките стопанства, които произвеждат висококачествени и здравословни храни с висока добавена стойност. Защото е важно какво слагаме на трапезата, с какво храним децата си и как опазваме околната среда и биоразнообразието. Това ще гарантира диверсификацията на българското земеделие – животновъдство, овощарство, зеленчукопроизводство, биопродукти, пчеларство. Член на Националния съвет на Зелено движение.

Албена Симеонова е член на Управленската алтернатива на Демократична България с ресор “Земеделие и храни”.