Александър
Денев
66

Шумен - преференция №105

Кандидат за Общински съветник

Приоритети за работа в общинския съвет:
– Вода: още преди година и половина трябваше да бъде пусната в експлоатация пречиствателна станция за питейни води; обозрими срокове за водоснабдяване на селата с воден режим
– Отпадъци: да се приеме програма за решаване на проблема с отпадъците като в рамките на 3 години бъде изградена собствена сепарираща станция
– Въздух: да се възстанови зелената система и да се реши проблемът с градския транспорт чрез нова транспортна схема и подмяна на допотопните градски автобуси с електрически
– Моят квартал: всеки общински съветник трябва да поеме ангажимент към своята улица, своя квартал, своята градинка и трябва да направи максималното за тяхното облагородяване.

Александър Денев работи за включването на младите хора в обществения живот, за публичност и прозрачност на местните власти и за развитие на гражданското общество. Има дългогодишен опит в сферата на общинската администрация в Шумен и при защитата на човешките права срещу различни форми на дискриминация. Магистър е по „Маркетинг“ във ВСУ „Черноризец Храбър“