Александър
Димитров Серафимов
30

25 МИР - преференция №128

Александър Серафимов е експерт по маркетинг като практиката му датира от 2009 г. Завършил е магистратура в Шефилдския университет в Солун, специалност “Управление и мениджмънт в туризма”.

Практиката му дава широк поглед върху туризма и проблемите в него, както и основите, които са необходими за качествен маркетинг.

Той вярва, че за една по-ефективна и конкурентоспособна среда е важно качественото образование, както и създаване на нови работни места.