Александър
Димитров Симидчиев
25

Шумен - преференция №101

25 МИР - преференция №103

Д-р Александър Симидчиев е специалист по белодробни болести, вътрешни болести и здравен мениджмънт. Работи в Централна клинична болница при Медицински институт на МВР в София, началник на отделение по Функционална диагностика.Народен представител е от гражданската квота на „Да, България“, част от коалицията “Демократична България”, в 45-ия, 46-ия и 47-мия парламент, като в 45-ия е председател на Комисията по здравеопазване, а в 46-ия и 47-мия неин зам. председател.

Има дългогодишен опит като клиничен лекар, а също и като преподавател и изследовател. Работил е на различни позиции в индустрии свързани с медицината. Бил е главен лекар в една от най-големите фармацевтични компании в Канада. Кандидат от гражданската квота на „ДА България“.

Д-р Симидчиев е завършил медицина в София със златен медал. Специализирал е белодробни болести в Германия и Франция. Член е на Европейското респираторно общество и на Управителния съвет на Българското дружество по белодробни болести. В зората на реформите в здравеопазването е участвал в работните групи за анализ на Европейските добри практики. Автор е на първия в страната онлайн курс по дигитална медицина. Почетен член на Клъстера за дигитално здравеопазване. Има активна позиция по темата за опазване на околната среда като председател на Сдружение Въздух за здраве и като член на неформалната мултиекспертна група за климатични промени.

Д-р Симидчиев вярва в действената комуникация и структурираното законодателство. Ще работи за изграждане на работеща правна рамка за достъпно, качествено, високотехнологично и ефективно здравеопазване. Като стратегическа цел вижда синергията между изпълнителната власт (МЗ), публичното финансиране (НЗОК) и частната инициатива в здравеопазването.

Роден е в София. Живял е в Техеран, Париж, Есен, Торонто и Лондон. Женен с две деца и четири внуци. Владее английски и френски.

Работещата политика в здравеопазването изисква национален консенсус!