Александра
Георгиева Станчева
14

Пазарджик - преференция №107

Тя е висококвалифицирана и отговорна личност, педагог и филолог. Работи в сферата на образованието от 2000 година, като успешно ръководи център за чуждоезиково обучение. Също така има богат опит при изготвянето и изпълнението на проекти по програма “Еразъм +” на местно и международно ниво. Работи усилено за подобряването, развитието и достъпността на образованието. Вярва, че бъдещето и реализацията на младото поколение е в България, и иска да даде своя принос за това.