Александра
Красимирова Стеркова
14

25 МИР - преференция №119

Бургас - преференция №103

Адвокат Александра Стеркова е експерт по търговско и облигационно право и управлява успешна адвокатска практика. Вписана е в Софийската адвокатска колегия, експерт е към Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичния общински съвет. Член е на Националния съвет на “Да, България!“ и е ключов експерт от работна група „Култура“ на обединение „Демократична България“. Завършила е право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Частната ѝ практика дава на Александра детайлен поглед върху бизнес средата в последните години и ѝ помага ясно да види кои са необходимите промени, които биха подпомогнали бизнеса, като същевременно биха осигурили и необходимото ниво на защита на всеки предприемач.
Като активен член на гражданско движение „Реформи в културата“ през 2019 г. Александра изиграва ключова роля в замразяването на промяна в законодателството, която цели да прокарва принципа на мълчаливото съгласие при желание за преустройство на сгради паметници на културата.

През 2020 след дълга битка, заедно с общинските съветници на „Демократична България“, става причина за започването на процедура за опазване на сградите – недвижими културни ценности на територията на София.

Александра вярва, че върховенството на закона е гарант за просперитета на обществото и отделната личност, че качественото образование е в основата на прогреса, а богатата култура и възпитанието на богата ценностна система създават богато общество. В 50-ото народно събрание тя ще работи и за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, прозрачната публична среда и електронните услуги.