Александра
Красимирова Стеркова
25

Пазарджик - преференция №102

София Област - преференция №113

Александра Стеркова е експерт по търговско и облигационно право и експерт към Министерството на културата. Вписана е в Софийската адвокатска колегия и управлява успешна адвокатска практика. Член е на Националния съвет на “Да, България!“ и е ключов експерт от работна група „Култура“ на обединение „Демократична България“. Народен представител е в 46-ото Народно събрание, избрана от 13 МИР Пазарджик.

Александра е завършила право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Частната практика й дава задълбочен поглед върху бизнес средата в последните години и ѝ помага ясно да види кои са необходимите промени, които биха подпомогнали бизнеса, като същевременно биха осигурили и необходимото ниво на защита на всеки предприемач.

Като активен член на гражданско движение „Реформи в културата“ през 2019 г. Александра изиграва ключова роля в замразяването на промяна в законодателството, която цели да прокара принципа на мълчаливото съгласие при желание за преустройство на сгради паметници на културата. През 2020 като експерт към Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие в Столичния общински съвет, след дълга битка, заедно с общинските съветници на „Демократична България“, става основен двигател за започването на процедура за опазване на сградите – недвижими културни ценности на територията на София.

Александра вярва, че върховенството на закона е гарант за просперитета на обществото и отделната личност, че качественото образование е в основата на прогреса, а богатата култура и възпитанието на богата ценностна система създават богато общество. В 48-ото народно събрание тя ще работи и за:
намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса;
създаване на благоприятна среда за развитие на културата и опазване на културното наследство;
прозрачна публична среда.