Алина
Добрева
Член на Националния съвет на Да, България
13

Алина Добрева е анализатор в Изследователския отдел на Европейския парламент, където работи по теми свързани с европейския бюджет, финансирането на външната политика на Европейски съюз и очакванията на гражданите за европейския бюджет и политики. Има дългогодишен опит като изследовател в Университета в Оксфорд и Европейския университетски институт, включително по темите на медийната свобода и плурализъм, избирателни системи и политическа комуникация. Доктор на науките по Политическа комуникация от Университета в Лийдс.

Участва активно в кампаниите „Гласувай без граници“ и „Искам да гласувам“, подкрепящи въвеждането на електронно гласуване и улесняването на българите в чужбина да бъдат част от изборния и политически процес в България. Учредител на „Да, България!”, член на Националния съвет, и основен автор на програмите на партията по отношение на медии и на българите в чужбина. Секретар на тематична работна група „Свобода на медиите“ в партията.

Алина вярва, че медийната свобода и плурализъм са политически приоритет, необходим за функционирането на всяко демократично общество. За да постигнем този приоритет, тя ще работи за реализиране на политики за отстраняване на политическия натиск върху медиите, прозрачност на медийната собственост и финансиране, гарантиране на медийното отразяване на различни гледни точки и позиции, гарантиране на медийна среда, задоволяваща нуждата на гражданите от вярна информация.

Алина Добрева е родена в Русе, израснала в Пловдив. Заради учебни или работни ангажименти е живяла в София, Будапеща, Лийдс, Лондон и Флоренция, а в момента е в Брюксел.  Владее английски, немски и френски език.

Българите заслужават достоен живот в модерна и свободна България, която се грижи за всеки!