Алина
Добромирова Добрева
14

От 9 години е експерт в Изследователския център на Европейския парламент по тема бюджет. Учила е и е работила в Унгария, Англия, Италия и Белгия, но не е губила връзката си с България. Участвала е в кампаниите за електронно гласуване и гласуване зад граница. Учредител е на Да, България и член на Националния съвет. Помагала е за контактите ни с чуждестранни политически партньори.
С опита си в Европейския парламент ще може убедително да прокарва интереси ни в областта, която обхваща всичко – бюджет. Ще работи по следващата многогодишна финансова рамка, подобряване на контрола върху харченето на европейския бюджет, повишаване на прозрачността и капацитета за отбрана и реакция на кризи.