Андрей
Методиев Миленков
14

Кюстендил - преференция №102

Андрей Миленков е на 53 г. Роден, израсъл и работещ в Кюстендил. Инженер по горско стопанство и магистър по право. С 28 години професионален опит в горското стопанство и промишленост, в т.ч. 7 г. юридически стаж. Заемал ръководни длъжности в системата на горите и работил в най-големите компании от горската промишленост в България и Гърция. Адвокат от АК Кюстендил. Женен с две деца.