Анелия
Парапанова
66

Стара Загора - преференция №132

Анелия Парапанова е родена в Стара Загора. Средното си образование придобива в ГПЧЕ „Ромен Ролан“, след което продължава обучението си в Германия. Завършва магистърска степен със специалност „Политология“ в университета на гр. Кьолн.

От 2014 г. живее и работи в Стара Загора и завършва Магистърска степен специалност
„Психология“ във Великотърновския университет. Обучава се в Системния подход към
Психотерапевтичен институт по социална екология на личността (ПИСЕЛ) и придобива
квалификация за семеен консултант и психотерапевт.

В момента Анелия работи като ръководител на проекти във фирма с дейност изготвяне на финансови доклади за разпределителни годишни разходи в сферата на недвижимите имоти за немския пазар.
През годините е участвала като доброволец в множество инициативи и дейности в социалната и екологична сфера.