Ангел
Ников
66

Средец - преференция №106

Роден в гр. Бургас на 11.09.1979г.
Завършва Висше образование в ТУ гр. Варна специалност „Технология и управление на транспорта“
Семейно положение-неженен.
Месторабота-Управител на собствена фирма за търговия на стоки на дребно.