Анна
Йоцова
66

Бургас - преференция №124

Родена на 24.07.1972г. в Бургас. От 1991-а г. до 1996-а г. се обучава в Бургаски свободен университет – Бизнес факултет със специалностите “Маркетинг и мениджмънт”. От 2003г. до 2006г. изучава специалност помощник- фармация към Медицински колеж на ВХТИ “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас.Има разнообразен професионален опит в рекламни агенции, аптеки. Понастоящем работи като помощник-фармацевт. Омъжена, с едно дете.