Антоанета
Димитрова Цонева
25

Пазарджик - преференция №101

София Област - преференция №101

Антоанета Цонева е народен представител от “Демократична България” в 45-ото,  46-ото и 47-то Народно събрание. В 46-ия и 47-ия Парламент е председател на Комисия по политиките за българите извън страната.

В изборите за 48-ото НС Антоанета е водач на листите в 13 МИР-Пазарджик и 26- МИР- София област. 

Антоанета Цонева е експерт по изборен процес. Тя е първият омбудсман на Столична община (2001-2004). Съосновател е на “Институт за развитие на публичната среда” – организация с богат опит и принос в оценката на изборното законодателство и наблюдение на избори. В резултат на дейността на организацията преференцията се въвежда в българската изборна практика и овластява допълнително избирателите, давайки им възможност да посочват предпочитан от тях кандидат.

Нейна кауза е всички български граждани да могат да упражняват правата си на избиратели, без значение в коя точка на света се намират. Антоанета е част от екипа, разработил законодателните предложения на “Демократична България” по тази тема.

Приоритетите в двата й мандата като председател на Комисията по политиките за българите извън страна включват:

  • Запазването и разпространението на българския език и култура сред българските граждани в чужбина;
  • Осигуряването на представителност на интересите на българите зад граница в обществено-политическия живот на страната;
  • Гарантиран достъп до качествени административните услуги;
  • Висока защита на правата и интересите на сънародниците ни зад граница;
  • Създаването на условия за реинтеграция на завръщащите се. 

В следващия парламент тя ще работи за въвеждане на възможностите за дистанционно гласуване по пощата и интернет и въвеждане на избирателен район “Чужбина”, както и за нов Закона за българите, живеещи извън Република България, за да може да се излъчи истински представителен орган – Национален съвет на българските общности зад граница. 

Ключова цел в дейността й на народен представител ще продължава да бъде създаването условия за развитие на мрежата от неделни училища зад граница и  значително увеличаване на обхванатите деца и младежи в тях. 

Антоанета ще продължи да подкрепя дейността на културните институти извън страната и да защитава правата и интересите на българските исторически общности.

Антоанета има специалност „Българска филология“ в Софийския университет. Завършила е Българското училище за политика и има обучителни курсове в САЩ и Холандия в областта на развитие на гражданския сектор и медиите.