Апостол
Стойчев 
66

Бургас - преференция №128

Кандидат за Общински съветник

Приоритети за работа в общинския съвет:
– По-чист и справедлив град с прозрачно управление, ориентирано към гражданите
– Политики за младите хора на територията на общината
– Устойчиво и зелено градско развитие.

Апостол Стойчев е икономист и правоспособен юрист, работи активно за насърчаване на гражданското участие, равнопоставеност и човешките права. Има дългогодишен опит в неправителствения сектор и управлението на проекти. Член на комитет за наблюдение на програма „Развитие на човешките ресурси“. Работил е като педагог и обучител на младежи и възрастни.