Асен
Георгиев Атанасов
11

Добрич - преференция №111

Асен Атанасов е адвокат с дългогодишна успешна практика. Член на Варненска адвокатска колегия от 2002 г., с изключение на периода от 2010 г. до 2013 г., включително, в който е изпълнявал длъжността “Главен юрисконсулт” в Общинска администрация – Балчик. В практиката си специализира главно в областта на гражданското и административното право, възлагането на обществени поръчки и ЗУТ. Като адвокатq освен обслужване на частни и корпоративни клиентиq е предоставял абонаментно правно обслужване и на редица публичноправни субекти – общини, лечебни заведения, сдружения с нестопанска цел.

От 2020 г. е Председател на общинската организация на “Демократи за силна България” в Балчик.
Преминал е редица допълнителни обучения в областта на възлагане на обществени поръчки и ефективно управление на европейски средства. Участва активно в граждански инициативи на местно и национално ниво за прозрачно публично управление и разкриване на корупционни практики .

Асен Атанасов вярва, че демокрацията е единствената справедлива форма на управление, гарантираща в достатъчна степен свободата и достойнството на всяка отделна личност. Убеден е, че демокрацията се крепи на ежедневните усилия и граждански контрол от страна на всеки един член на обществото. Залага на своевременен рестарт на основните институции за осигуряване на обърнато към нуждите на гражданите и бизнеса управление, осигуряващо справедлива и конкурентна среда за всички, подкрепящо иновациите с данъчни облекчения и облекчен достъп до финансиране, независима съдебна система, работеща и безпристрастна прокуратура, стратегически ориентиран в законотворческата си дейност парламент.