Атанас
Георгиев Русев
66

Алфатар (Област Силистра) - преференция №102

Кандидат за общински съвет

Приоритети за работа в общинския съвет:

– Осигуряване на прозрачност в управлението на община Алфатар
– Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика и устойчив икономически растеж
– Осигуряване условия за опазване на околната среда и контрол върху замърсяването й
– Развитие на ефективна инфраструктура и благоустроена жизнена и  социална среда, привлекателни за живеене, инвестиции и бизнес в Община Алфатар

Атанас Русев има средно образование от Техникум по индустриална химия „Д-р Асен Златарски“ – гр. Свищов.
Професионалното му развитие до 1985 г. преминава през Лесопромишлен комбинат – Силистра, Оргтехника – Силистра и АПК – Алфатар. В периода 1985-1987 е кмет на село Чуковец, а от 1987-1990 е кмет на село Цар Асен. След 1990 започва работа в селскостопанския сектор. Понастоящем е управител на частна селскостопанска фирма, на която по време на кампания персоналът й достига 50 души.