Атанас
Мичев
66

Разград - преференция №127

Атанас Мичев е роден на 22.09.1985 година и понастоящем живее в Разград. Завършва бакалавър “Стопанско управление” в Русенския университет “Ангел Кънчев”, магистратура “Финансов мениджмънт” в Стопанска академия “Д. Цанов” – Свищов и магистратура “Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия” в същия ВУЗ. Има натрупан опит като кредитен консултант и търговски сътрудник в частния сектор. Работил е като старши специалист в Териториално статистическо бюро – Разград както и специалист “Управление на човешки ресурси” в Център за работа с деца на улицата. През 2022-а година служи като главен експерт в областна администрация – Разград.