Атанас
Тодоров Пъчков
14

Бургас - преференция №110

Атанас Тодоров Пъчков
Роден в гр. Бургас на 32г.
Завършва висше образование в УНСС гр. София-Магистър
Семейно положение-женен с едно дете.
Месторабота-Управител на собствен бизнес-„Мебелна фабрика- Пъчков “