Атанас
Трифонов
66

Ловеч - преференция №107

Атанас Трифонов е на 56 г., от Ловеч. 24 години е бил държавен служител в Главна дирекция „Изпълняване на наказанията“. От 8 години успешно се реализира в частния сектор. Треньор е по ориентиране в СКО „Ловеч“ гр. Ловеч.
Магистър по Икономика и управление на търговията с втора специалност учител. Ще работи за развитието на спорта и дигитализацията на общинските услуги.