Бистра
Гелева
66

София - преференция №151

Юрист с 12 години опит като адвокат. За нея качествената нормативна уредба е от особено значение. Добре изработените актове на общинския съвет са важна предпоставка за постигане на добро управление, за решаване проблемите на хората и за подобряване на живота им. Ще работи активно за усъвършенстване на правната рамка в областта на управлението на отпадъците и зелената система, за реформи в Столичния инспекторат и за предоставяне на повече реални правомощия и финансова независимост на районните кметове, които са най-близо до местната общност.

Edit this entry.