Благовест
Гоцев
66

Благовест Гоцев е роден на 20.01.1963 година в Панагюрище. Средното си образование завършва в СПТУ по машиностроене със специалност: „Оптикоелектронни и оптикомеханични прибори” в Панагюрище. След отбиване на военната си служба от 1984-а година работи в „Асарел-Медет” АД. От 1989-а г. до 1994-а г. работи в СО “Дърводобив и строителство” в РФ. През 1991г. завършва Българското вечерно СПТУ в гр. Усогорск с квалификация “Автомобилен монтьор”. През 1996-а година започва работа отново в„Асарел-Медет” АД, където продължава до пенсионирането си през 2015-а година.