Богомил
Светославов Георгиев
14

Богомил Георгиев е завършил фармация в Хайделберг, след което е работил в болница и в аптека. През последните пет години работи за международна компания, в която ръководи проекти за създаване на нови лекарства на европейско ниво.
Като учредител, а по-късно и като председател на Да, България – Лозенец Богомил организира по няколко пъти в месеца срещи, които скъсяват дистанцията между граждани и политици. Отскоро е и съосновател и член на настоятелството на читалище “Мечталище”.
Ако стане част от Европейския парламент, ще се включи в комисията по обществено здраве и ще работи за това през европейски политики за ранен скрининг и превенция българите да са по-здрави. Другите му приоритети са българите да живеят в безопасност чрез създаването на армия на Европейския съюз, както и гласът на българите да се чува повече и по-силно в Брюксел.