Борислав
Петров Матеев

16 МИР - преференция №114

Д-р Борислав Матеев е клиничен ембриолог, университетски преподавател и ръководител на научна лаборатория в клиника за асистирана репродукция в Пловдив. Има дългогодишен опит в областта на асистираната репродукция, репродуктивната биология и здравния мениджмънт. Работил е по концепцията и реализацията на редица проекти свързани с медицината, както и като независим експерт и изследовател в международни проекти и изследователски проучвания.

Д-р Матеев е инициатор и активен сътрудник в реализацията на съвместни стажантски практики и обучителни семинари за студенти на ПУ в организации и специализирани структури на медицинската  и фармацевтичната индустрия. През годините организира регулярни кампании за профилактика и превантивна диагностика на репродуктивното здраве, както и участва в редица дарителски и благотворителни кампании с акцент репродуктивно здраве.

Вярва, че качеството на живот на всяко общество е функция на образованието, здравеопазването и подхода и отношението му към иновациите. В този смисъл, д-р Борислав Матеев ще работи за иновативно и финансово обезпечено здравеопазване, както и синергични взаимоотношенията между академичните среди, реалния бизнес и изпълнителната и местна власт/и – модел, който е доказал своята ефективност в Германия, Израел и САЩ.

Борислав Матеев е сред учредителите на „Да, България“ през 2017 г. . Член е на ИС на местната организация в гр. Пловдив. Обвързан, баща е на едно дете. Говори немски и английски.