Божидар
Пламенов Божанов
14

Бургас - преференция №123

23 МИР - преференция №107

Божидар Божанов е избран за народен представител от парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ в 49-ото Народно събрание от 23 МИР София.

Божидар Божанов е първият министър на електронното управление в България. Той беше член на правителството, което управлява от декември 2021 г. до август 2022 г. В рамките на 49-ия парламент е председател на Комисията по електронно управление и информационни технологии и член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Депутат от парламентарната група на „Демократична България“ в 45-ото, 47-ото и 48-ото Народно събрание. Член е и на Изпълнителния съвет на “Да, България!”. Божидар е IT експерт и предприемач, oсновател на компания за информационна сигурност. Завършил Голдсмитс колидж, част от Лондонския университет. Бил е част от групата на IT експерти „Общество.бг“, работеща за изграждане на по-добри дигитални инструменти за комуникация между държавата и гражданите.

Той вярва, че електронното управление е инструмент за постигане на много стратегически цели в управлението на публичния сектор – намаляване на корупцията, намаляване на бюрокрацията, повишаване на прозрачността. Електронното управление може да се случи с правилната комбинация от експертен капацитет и политическа воля.

В 49-ото Народно събрание Божидар Божанов участва в:

Изменения в Закона за електронното управление, с които служебни справки се приравняват на удостоверения с цел тяхното отпадане; отпадане на нуждата от квалифициран електронен подпис за заявяване на е-услгуги; електронно връчване на всички документи, свързани с административното наказване; намаляване на таксите за електронни услуги. Промените са описани в повече детайли тук.
Отпадане на трудовата книжка и замяната ѝ с данни в електронен регистър.
Повече прозрачност в Закона за обществените поръчки – публикуване на повече данни в структуриран вид, както и задължение за публикуване на договори дори когато не се прилага закона (т.е. по изключенията). Описана е в детайли тук, като с последващо изменение през Закона за бюджета по мое предложение е приета и допълнителна прозрачност за индексациите заради инфлацията, а именно – да се публикуват всички документи свързани с промяната на стойността на договора. Прието е и редките лекарства да се купуват чрез рамково споразумение, и само ако няма такова да се прилага досегашния ред, а именно – изключение от ЗОП.
В Закона за местните данъци и такси се приема общините служебно да получават информация от Кадастъра и Имотния регистър за преустройства, от които следва промяна в данъка, вместо собствениците да го декларират. Предложението в първоначалния му вид беше на Възраждане, а след това Божанов работи по неговото преправяне съвместно с НСОРБ и МФ.
В Закона за данъка върху добавената стойност се премахва изискването електронните фактури са имат няколко екземпляра (съответно „копие“ и „оригинал“), тъй като това е най-малкото странно.
Поправен е пропуск в Кодекса на труда, така че заплати да могат да се превеждат по всякакви платежни сметки, а не само по банкови такива (има редица услуги, които не са банкови, но по закон имат право да предоставят IBAN)
В Закона за авторското право и сродните му права е прието т.нар. право на вторично публикуване на научна литература. Целта на научната литература е знанието да е максимално широко достъпно. Между четенията благодарение на Божанов е прието предложение за императивност на изключенията, обяснено тук.