д-р
Адем Зейнев
66

Хаджидимово - преференция №1

Д-р Адем е роден на 12.02.1970 г. в с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград. Магистър по математика и информационни технологии и доктор по математика. Старши учител по математика, информатика и информационни технологии в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица. Преподавател в Телерик академия по дигитални науки и уеб програмиране и по киберсигурност в Cyber 360 Academy. Член на Българската асоциация по киберсигурност – БАКС. Женен, с две деца.