Д-р
Пламен Кръстев
66

Шумен - преференция №128

Кандидат за Общински съветник 

Приоритети за работа в общинския съвет:

– Чистотата на града и ограничаване замърсеноста на въздуха
– Осигуряване на редовен и екологичен обществен транспорт
– Решаване на проблема с качеството и цената на питейната вода в град Шумен

Пламен Кръстев е ветеринарен лекар от гр. Шумен и е тясно свързан с устойчивото земеделие, особено с биологичното такова. Има и богат административен опит като инспектор в контролиращия орган Българска агенция по безопасност на храните.