Дамян
Василев Милев
30

Разград - преференция №107

Дамян Милев е роден в град Исперих, завършил средното си образование в ПГ по СС “Хан Аспарух”. Общински съветник в мандат 2019 г -2023 г в град Исперих, председател на спортен клуб по тенис на маса. Управител и собственик на няколко фирми в сферата на услугите. Дамян смята, че малкия и среден бизнес в България трябва да бъде подпомаган чрез намаляване на административна тежест, улесняване достъпа до финансиране. Става част от Демократична България, защото осъзнава, че единствения начин за осъществяване на промяна в държавата минава през политическа борба с точни намерения и ясни отговорности.