Делчо
Лазаров Камарски
25

17 МИР - преференция №107

23 МИР - преференция №125

Инженер-геодезист със специализация Геоинформационни технологии. Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Лична кауза: дигитализация и електронно управление. Координация и връзка между институциите. Обновяване и модернизация на техническата инфраструктура в страната.