Дилиян
Илчев Манолов
14

16 МИР - преференция №120

Дилиян Манолов е роден през 1993-а година в Пловдив. През 2016-а година завършва магистратура по психология на управлението в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, а понастоящем е доктор по образователна психология и психология на развитието. Съосновател на неправителствена организация за по-добра физическа и дигитална достъпност за хората с увреждания. Български младежки делегат към ООН (2018-2019) и активен участник в системата на ООН през последните пет години. Психолог и обучител на централата на УНИЦЕФ за инструмента за младежко застъпничество.

Основните му приоритети включват физическа и дигитална достъпност за максимално много уязвими групи в Пловдив, качествени психологични грижи по-близо до децата и младите хора, работа с пловдивските бизнеси за по-подкрепяща среда за служители или предприемачи с увреждания, атрактивни места за отдих за деца, възрастни и хора с увреждания.