Димитър
Божков
66

Димитър Божков е на 47 години и живее в Берковица. Управител и технически ръководител в строителна компания. Доказан професионалист, коректен данъкоплатец и почтен човек. Поставя си за цел подобряване на благоустройството на общината и модернизиране и дигитализация на градската среда. Ще работи за създаването на стратегия за развитие на междуселищните транспортни връзки и връзките със столицата. Както и за оптимизиране и модернизация на работата на институциите в полза на гражданите и бизнеса