Димитър
Филипов
Член на ДСБ
13

Димитър Филипов е роден през 1970 година в град Варна. Завършва ОУ „Йордан Йовков“ и I-ва Езикова гимназия „Христо Кабакчиев“ с преподаване на английски /като първи/ и немски /като втори/език. През 1993 година завършва СУ „Св. Климент Охридски“, специалност право. Вписан е в Адвокатска колегия-Варна. Управляващ съдружник в „Адвокатско дружество Филипов и Радулова“ АДД с офиси във Варна и София. Обслужва предимно корпоративни клиенти от страната и чужбина в целия спектър на гражданското, търговското, данъчното и административното право. Симпатизант на ДСБ от основаването на партията. Участвал е в Изборния щаб по време на  кампанията за местни избори в град Варна през 2011 година.