Димитър
Георгиев Найденов
25

Бургас - преференция №102

Димитър Найденов е предприемач, с тридесетгодишен опит в сферата на туризма, като със създаването и развитието на проектите си е осигурил и поддържа десетки работни места. В 45-ия парламент бе народен представител, избран от листата на “Демократична България” в Бургас. Преди това, като общински съветник в Бургас, работеше активно за решаване на проблемите не само на общината, но и предприе редица активности, свързани с проблеми от национално значение по цялото Южно Черноморие.

Юрист по образование, участва активно във всички кампании, свързани с борбата с корупцията, осигуряване на максимална прозрачност в работата на институциите и утвърждаване върховенството на закона. Активен участник в събитията около казуса „Росенец“ през лятото на 2020 г.

Димитър вярва, че най-важните приоритети на всеки политик следва да бъдат борбата с корупцията, работещите институции и осигуряването на спокойна, свободна и сигурна бизнес среда, която от своя страна да създава нови работни места. Ключова според него е и реформата в съдебната власт, особено в частта ограничаване правомощията на главния прокурор и повишаването на неговата отчетност.

В следващия парламент той ще работи за максимална прозрачност в работата на държавните институции, намаляване на административната тежест, чрез въвеждането на електронно управление и премахване на порочната практика за назначаване на неквалифицирани и некомпетентни служители на държавна издръжка.