Димитър
Христов
66

Средец - преференция №116

Димитър Христов е роден през 1980-а година в Бургас. Завършва СПТУ по транспорт. От 2003-а година работи като ел. техник по строителни обекти. Семеен с едно дете.