Димитър
Иванов Тодоров
66

Алфатар (Област Силистра) - преференция №103

Кандидат за общински съвет

Приоритети за работа в общинския съвет:

Осигуряване на прозрачност в управлението на община Алфатар
– Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика и устойчив икономически растеж
– Осигуряване условия за опазване на околната среда и контрол върху замърсяването й
– Развитие на ефективна инфраструктура и благоустроена жизнена и  социална среда, привлекателни за живеене, инвестиции и бизнес в Община Алфатар
Димитър Тодоров е завършил средно-техническо образование в СПТУ по Автотранспорт в гр. Силистра. Живял и работил в Алфатар през целия си живот и е бил свидетел на израстването и развитието на града и обезлюдяване му през последните 20 години. Повече от 30 години работи в частна фирма за дървообработване като механик–техник.