Димитър
Петков Франгов
25

Добрич - преференция №105

Димитър Франгов е PR специалист, производител на биологична продукция и предприемач. Роден е в София преди 39 години. Завършил е средното си образование в Национален учебен комплекс по култура/НУКК (Италиански лицей) в София и СУ “Свети Климент Охридски” със специалност “Връзки с обществеността”. От 10 години инвестира, работи и живее със семейството си в Шабла, където създава 100 дка биосертифицирани лешникови насаждения. Развива допълнителна дейност в сферата на туризма и атракционите. Успешно осъществява и управлява проекти с Европейско съфинансиране.

Преди да създаде семейство и да се влюби в Добруджа, Димитър дълги години е живял и работил в САЩ, където осъществява успешен онлайн бизнес. Занимава се с общественополезна дейност, свързана с популяризирането на природните и културни ценности на Крайморска Добруджа и Черно море. Състезател е по подводен риболов. Председател и идеолог на СНЦ “Морски клуб Портус Кариа” в Шабла. Съучредител и член на Контролния съвет на “Морски клуб Шабла”. Член на УС на Българска федерация по подводни спортове (БФПС).

Димитър Франгов вярва, че свободата във всички нейни форми и справедливостта са основни ценности на демократичното общество. Димитър ще работи за модернизацията и дигитализацията на държавата, която се движи от години с много забавени темпове. Това ще намали административната тежест върху бизнеса и гражданите, освен това ще прекрати някои корупционни практики. Той смята, че децентрализацията на държавата е задължително условие за адекватно посрещане на регионалните предизвикателства, а проблемите трябва да се решават бързо и ефективно, там, където възникват. Съответно Димитър Франгов ще работи за повече правомощия на общините и по-голям процент от данъците да влизат в местните институции. Финансирането на общините от държавата също е редно да се модифицира, като съответно се субсидират допълнително по-изостаналите общини, за да излязат от спиралата на недоимъка, слаборазвита инфраструктура и обезлюдяване.

Димитър Франгов ще работи и за модерни стратегия и политика по отношение на българското черноморско крайбрежие и особено Крайморска Добруджа, както и за поддържане на ниски данъци, с цел стимулиране на частната инициатива и бизнеса във всичките му измерения – малки, средни и големи предприятия. Той вярва в неприкосвеността на частната собственост и ще работи за това държавата и нейните институции да гарантира това.

Цитат:
“Правото приключва там, където свършва моралът“