Димитър
Стоименов
66

София - преференция №127

Притежава повече от 15 години опит като юрист, адвокат и университетски преподавател по право. Основните му каузи са борбата с неравенствата, по-зелен и достъпен град и запазване на архитектурното и историческото наследство на София. Ще работи активно за осигуряването на масов достъп до Витоша и осъществяване на всички мерки за чиста и достъпна градска среда.