Димитър
Янков
66

Средец - преференция №117

Димитър Янков е роден през 1964 год. в гр. Средец, област Бургас. Завършил е ЕСПУ „Хр. Ботев” града с отличен успех. Завършва с много добър успех висше инженерно образование в София със специалност ,,горско стопанство‘‘. Бил е на различни позиции в горското стопанство в Средец – от лесничей до директор. За 14 години като директор стопанството е имало само положителни стопански резултати, за което нееднократно е награждаван. Три мандата, вкл. и сега е общински съветник.