Димитър
Захариев Нешев
11

Благоевград - преференция №111

Кюстендил - преференция №104

Димитър Нешев е специалист “Проблемни активи” в банка. Участва в разрешаването на проблеми на малкия и среден бизнес, породени от икономическата обстановка и нелоялна конкуренция.
Димитър вярва, че превръщането на България в пълноценен член на ЕС и НАТО и привличането на международни инвеститори е от първостепенно значение за бъдещото развитие.

Той е член на „Да, България!“ от учредяването на партията и е председател на местната ѝ организация в Благоевград. Завършил е “Стопанско управление” в Минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски” и има магистърска степен по “Национална сигурност и отбрана” от Военната академия “Г. С. Раковски”.

Ако го подкрепите, в 45-ото Народно събрание Димитър ще работи за реализиране на правосъдната реформа и лустрация, за политики за модернизация на Българската армия, дигитализация на администрацията и намаляване на административната тежест за бизнеса и бъдещите инвеститори, както и енергийна независимост.