Димо
Арабаджиев
66

Опан - преференция №101

Димо Арабаджиев е лекар и предприемач, роден в и запазил връзката си със село Опан.
Завършил е медицина в Медицински университет – Пловдив през 1983-а година и е специализирал „Акушерство и гинекология“. През 1996-а година започва да се занимава със земеделие. През 2010-а година започва предприемаческа дейност в областта на възобновяемите енергийни източници и до днес е управител на собствено дружество. Познава проблемите на земеделието, здравеопазването и ВЕИ енергетиката на община Опан и е готов да работи за тяхното разрешаване като общински съветник.