Добромир
Гюлев
66

Бургас - преференция №112

Добромир Гюлев е специалист по качеството в компания за медийни и бизнес анализи. От над 10 г. изготвя дю дилиджънс доклади за международни клиенти. Бил е бизнес журналист. Бакалавър по италианска филология и магистър по „Политически патологии на глобалния свят“. Известен в гмуркането и подводния риболов. В общината ще работи за пълна прозрачност в разходването на публични средства, за качествени работни места с целогодишна заетост, за превръщане на бургаското пристанище в център на интермодален транспорт и за опазване на морските екосистеми.