Елена
Георгиева
66

Ловеч - преференция №113

Елена Георгиева е родена на 29.04.1968 г. Завършва специалността Българска филология във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” (1992). Работила е в сферата на образованието и средставата за масова информация. От 1995 г. работи в Исторически музей – Ловеч, а от 2014 г. е негов главен уредник. Тя е специалист по фолклористика и етнология, музейно дело и медии. Публикувала е статии и рецензии в специализирания печат, коректор и редактор на краеведски издания. Участвала е в проекти за популяризиране на нематериалното културно наследство на местните общности. Ще работи в областта на опазване на културното наследство, образованието и екологията.
Има една дъщеря.