Елица
Христова-Анастасова
66

Омуртаг - преференция №101

Кандидат за Общински съветник

Приоритети за работа в общинския съвет:
– Решаване на проблема с водоснабдяването на града и селата в община Омуртаг
– Подобряване инфраструктурата и чистотата в града
– Разрешаване на проблема с бездомните животни и тяхната популация
– Подобряване на достъпа до здравни, образователни и социални услуги на всички жители на община Омуртаг
– Въвеждане на контрол върху незаконното изсичане на гори от общинския горски фонд

Елица Христова-Анастасова е ориентирана в справедливото и контролирано разпределение на средствата за социално подпомагане. Има опит като психолог-консултант, като основна дейност е опазването психичното здраве и подпомагане в развитието на деца със специални потребности. Притежава бакалавърска степен „Социални дейности, Магистърски степени „ Социален мениджмънт” и „Психология”, следдипломна квалификация „ Психолог-консултант”. Елица Христова-Анастасова ще работи за родният си град да е по- чист, с повече работни места, за привличане на младите хора да останат в малкия град ,за по- добра инфраструктура и решаване на водната криза.