Елица
Христова-Анастасова
12

Търговище - преференция №107

Елица Христова-Анастасова е ориентирана в справедливото и контролирано разпределение на средствата за социално подпомагане. Има опит като психолог-консултант, като основна дейност е опазването психичното здраве и подпомагане в развитието на деца със специални потребности.

Притежава бакалавърска степен „Социални дейности, магистърски степени „Социален мениджмънт” и „Психология”, следдипломна квалификация „Психолог-консултант”.

Елица ще работи за синхронизиране на европейските стандарти за хора в неравностойно положение; стимулиране на демографския ръст; адекватни реформи в пенсионната и социално- осигурителна система; подобряване условията на труд; достъп до обществения транспорт и телекомуникация до всяко населено място; ще акцентира в  проблемите за опазване на околната среда и водите; приоритетност и ангажираност към българите в чужбина; провеждане на прозрачни избори и елиминиране на купения вот.

Елица Христова-Анастасова мечтае за свят по-добър към хората и животните и за адекватна грижа на държавата към децата със специални потребности. Като кандидат е убедена, че “Демократична България” притежава потенциала да възстанови държавността, вярата на българския гражданин в държавните институции, да възстанови морала и ценностите в политиката.