Емилия
Василева
66

Козлодуй - преференция №104

Емилия Борисова Василева е от Видин, но живее в Козлодуй от 1984 г., когато започва работа в АЕЦ Козлодуй след дипломирането си в Московския енергетичен институт като инженер топлофизик. Целият ѝ професионален път е свързан с ядрената енергетика – започва от изграждането на 5-и и 6-и блок през внедряването и поддържането на система за управление, управление на администрацията в АЕЦ и до управление на безопасността в НЕК. Като всеки признат експерт в ядрения сектор, тя продължава да работи за организации като МААЕ и ЕК и по международни проекти и след пенсионирането си.

Семейството и избира да остане постоянно в Козлодуй и това води до нови предизвикателства – предаване на управленския опит, придобит в ядрения сектор, към управлението на общината.

С управленския си опит като ръководител и експерт по системи за управление ще подпомогне общината да обръща повече внимание на важните проблеми на хората и да харчи парите на данъкоплатците ефективно и с най-голяма полза. Личната ѝ кауза е всяко дете в града след дипломирането си да има знания и умения да избере работата, която му харесва ”