Емилия
Кунгьова
30

Варна - преференция №115

Емилия Ахмедова Кунгьова е магистър по българска и руска филология. Владее отлично немски, руски и турски език. Тези езикови умения, съчетани с интереса към бизнес администрация, са основа за успешната кариера на Емилия в логистиката и международния туризъм.