Евелина
Илчева
66

Дупница - преференция №114

Евелина Александрова Илчева е IT специалист и икономист по образование.
Завършила е специалност “Бизнес информатика” в УНСС с магистърска степен.
Занимава се с изработка на сайтове, seo и дигитален маркетинг, работи на свободна практика. Неин приоритет са дигитализацията и прозрачността в Община Дупница, както и предоставянето на по-лесна и достъпна информация за гражданите и потенциалните инвеститори относно проекти, идеи за развитие, проблеми и решения.