Евгений
Станимиров
66

Варна - преференция №109

Приоритети

Отчетно и грижовно упрвление на града и района;
Безопасна и здравословна градска среда;
Ежедневна връзка с гражданите;
Контрол на качеството на ремонтите;
Стриктно спазване нормите на обществен ред;
Зелен град, облагороден район.