Филип
Филипов
66

Шумен - преференция №111

Филип Филипов е инженер-химик и работи като мениджър на завод. Придобил е опит на експертни и ръководни позиции в някои от най-големите български индустриални компании. Филип е учредител на “Да, България – Шумен” и познава проблемите на бизнеса и работещите хора. Филип разбира от управление и организиране на предприятия и ще работи за създаване на устойчива индустриална среда и работни места с достойни възнаграждения. Филип е от Шумен, живее в града и е семеен с две деца. Филип е на мнение, че Шумен има нужда от цялостна концепция за градоустройство и са необходими значителни инвестиции за подобряване на градската среда.