Галина
Панчева
66

Добрич - преференция №120

Галина Панчева е инженер с квалификация в областта на опазването на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд и международни стандарти за безопасност на храните. Активно прилага своите знания в грижа за съгражданите си и като лектор в цяла България.

Галина е майка на двама 15-годишни сина, които възпитава в отговорност към поетите задължения. Тя е организирана, експедитивна, работи добре в екип и в новите колективи, които обучава.